Teleopiekunowie

System Teleopiekuni.pl to nie tylko mobilne wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych i samotnych, w sytuacjach zagrożenia, ale też idea wsparcia zawodowego osób niepełnosprawnych. Statystyki są niepokojące. Tylko niewielki procent osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo. My podejmujemy działania na rzecz odwrócenia tego trendu.

Sam jestem osobą niepełnosprawną i mając na uwadze ograniczenia, wiem że wiele osób niepełnosprawnych ma potencjał, umiejętności, chęci i poczucie odpowiedzialności. Wspominane cechy, w połączeniu z certyfikowanymi  kompetencjami w udzielaniu pierwszej pomocy sprawiają, że Nasi konsultanci mimo swoich niepełnosprawni, doskonale sprawdzają się jako mobilni teleopiekunowie.

Szansa rozwoju osobowego osobie na rynku pracy częściowo wykluczonej (bynajmniej nie ze względu na brak kompetencji) przynosi owoce w postaci profesjonalnego podejścia do każdego zgłoszenia, pełnego empatii i kreatywnej odpowiedzi na zgłaszane problemu. A to jest elementem podstawowym teleopieki.

Statuetka „OPIEKUŃCZY GOSPODARZ” nadawana przez Nas włodarzom, współpracującym z Nami samorządów, jest podziękowaniem nie tylko za innowacyjne formą realizowania polityki senioralnej i wsparcie tej grupy, ale też za wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.