Pytania

Najczęściej zadawanie pytania i odpowiedzi na temat teleopieki prowadzonej przez teleopiekuni.pl

Pytanie i odpowiedzi

Teleopaska posiada dwa przyciski, które odpowiadają za zgłoszenie alarmu, odebranie przychodzącego połączenia. Dodatkowo specjalny sensor dokonuje pomiaru tętna i ciśnienia. Sygnały dźwiękowe powiadamiają o dodatkowych alertach t.j. przypominanie o lekach czy konieczność doładowania baterii.
Nie nie musi. Opaska posiada wbudowaną kartę SIM. Trwają rozmowy, aby można było bazować na już posiadanej karcie SIM przez abonenta. Ale tak czy owak nie trzeba mieć nawet telefonu, aby zostać abonentem.
Bateria przy dynamicznej pracy na urządzeniu (w przypadku wielu zgłoszeń alarmowych) działa 2 dni. W przypadku ekonomicznego stosowania ten czas się dwukrotnie zwiększa i wynosi ok. 4 dni. O tym, że należy naładować baterię przypomina sygnał dźwiękowy i sygnał świetlny.
Aby uniknąć fałszywego alarmu zastosowano konieczność przytrzymania przycisku SOS przez 3 sekundy. Następnie uruchomiona zostanie procedura wywoływania telekoopiekuna.
Urządzenie jest pyło, kurzo i wodoodporne (częśniowo), ale nie wskazane jest używanie go pod wodą lub wkładanie pod silny strumień wody. Podczas codziennej toalety zaleca się zdejmowanie opaski, w celu uniknięcia jej zalania. Niemniej jednak zaleca się odłożenie jej w suche miejsce w łazience, tak aby w razie potrzeby możliwe było wezwanie pomocy.
Tak, samorząd może zgłosić dowolną ilość osób, jednak w takim przypadku należy liczyć się ze zwiększonymi kosztami abonamentu, proporcjonalnie do liczby użytkowników.
Nie. Po kliknięciu czerwonego przycisku SOS możesz połączyć się jedynie z centrum Teleopieki. Zielony przycisk na opasce służy do odbierania połączenia nawiązanego przez teleopiekuna.
Nie ma ograniczenia co do osób (numerów telefonów), które w sytuacji zagrożenia zostaną poinformowane. Mogą to być członkowie rodziny, sąsiedzi lub dowolna osoba wskazana, podczas aktywacji opaski.
Nie. Zasięg opaski SOS, a tym samym możliwość wezwania pomocy możliwa jest wszędzie tam gdzie jest zasięg GSM, na spacerze, w sklepie itp. Dodatkowo podczas nawiązywania połączenia system lokalizuje abonenta po sygnale GPS.
Skontaktuj się z Nami. Należy jednak pamiętać, że gwarancja obejmuje jedynie uszkodzenia spowodowane przez bezpieczne użytkowanie, a nie celowe uszkodzenia.
Minimalny okres trwania umowy to 12 miesięcy, chyba że umowa między stronami stanowi inaczej, lub powstały okoliczności umożliwiające jej przerwanie wcześniej.