Do pobrania

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Formularz zgłoszeniowy uczestnika + Klauzula informacyjna (wzór)

Umowa Teleopieki (wzór)

Indywidualny plan teleopieki  (ankieta)

DLA SAMORZĄDU

Plakat sondowanie zainteresowania (uzupełniamy dane jednostki i wysyłam gotowy plakat dla danego samorządu) – pobierz

Formularz zgłoszeniowy uczestnika + Klauzula informacyjna (wzór)

Umowa Teleopieki (wzór)

Indywidualny plan teleopieki  (ankieta)