O Nas

Projekt teleopieki teleopiekuni.pl powstał na bazie działalności w Stowarzyszeniu Sprawniejsi.pl, które zajmuje się aktywizacją osób niepełnosprawnych i seniorów. W projekt bezpośrednio zaangażowane są wykwalifikowane osoby niepełnosprawnych, dla których praca w centrum teleopieki jest szansą na spełnienie zawodowe, w interesującym projekcie.

Drugi problem to postępujący proces starzenia się Polek i Polaków. To już ogólnopolski trend, a dane z Województwa Świętokrzyskiego, nie ją unikatowe.

Przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, przybywa seniorów i rolą zarówno rodzin jak i samorządów jest troska o zdrowie i życie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. System teleopieki to innowacyjna forma opieki i całodobowego monitorowania stanu zdrowia to wsparcia seniorów. O tym jak działa system można przeczytać, tutaj.

teleopiekuni.pl to połączenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (teleopiekunów) oraz troski o seniorów i osoby niepełnosprawnych, którzy mogą w spokoju, że ktoś czuwa cieszyć się codziennością.

Chętnie porozmawiamy jak pomagamy seniorom na co dzień. Zapraszamy do kontaktu.