Społeczeństwo się starzeje

Wskaźniki demograficzne alarmują. Społeczeństwo się starzeje nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale i w całej Polsce. Sukcesywnie przybywa osób starszych, w wieku poprodukcyjnym. Można biernie się temu przyglądać, albo działać.

Raport Społeczeństwo się starzeje

To ogromne wyzwanie. Sytuacje obrazuje raport z 2017 roku. Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego, jako wyzwanie polityki społecznej i gospodarczej.

Trend pokazuje jednak raport GUS za 2018 rok

społeczeństwo się starzeje

Dlatego warto podejmować działania zmierzające do wsparcia grupy, której znacznie przybywa. Jednym z innowacyjnych narzędzi do opieki seniorów, osób niepełnosprawnych i nie tylko, może być Teleopieka.

Teleopieka jako narzędzie polityki senioralnej

Co to jest teleopieka i jak działa omawiam we wcześniejszych wpisach www.teleopiekuni.pl/jak-dziala-teleopieka, dziś chciałbym zwrócić uwagę, że troska o seniorów nie powinna tylko spoczywać na samorządach. Mam ogromny szacunek do Naszych seniorów z kilku powodów. Po pierwsze każdy z nich żył w czasach, w których mam nadzieje , że my nie będziemy musieli doświadczać (np czas wojny itp). Po drugie to mam świadomość, że i ja kiedyś będę seniorem i chciałbym aby moi bliscy zrobili coś, co zwiększy moje bezpieczeństwo.

Jednym z takich elementów jest teleopieka. Poświęć kilka minut i przejrzyj tą stronę, a może mobilne wsparcie Naszych opiekunów pomoże i Twoim bliskim.